Boekenfiche

Titel:
De fysica van de onsterfelijkheid: moderne kosmologie, God en de wederopstanding
Auteur:
Frank Tipler
Uitgeverij:
Anthos
Oorspronkelijke titel:
The Physics of Immortality: modern cosmomogy, God and the ressurection of the dead
ISBN:
90 6074873 5

Besprekingen

Klik hier om een reactie te plaatsen.

Josiane Moens
Frank J. Tipler is hoogleraar mathematische natuurkunde aan Tulane University. Samen met John D. Barrow heeft hij het alom geprezen boek "The Anthropic Cosmological Principle" geschreven. Hij is een van de belangrijkste theoretici op het gebied van de algemene relativiteitsleer.Behalve dat de wiskundige en andere formules en berekeningen voor een leek als ik niet te ontrafelen waren, las dit boek zeer vlot. Goed opgebouwde zinnen en conclusies maakten dat ik het geheel ondanks mijn wetenschappelijke onkunde goed kon volgen en ik geraakte echt in de ban van de theorie van de auteur. Die Omega-Punt (naam die hij ontleent aan Teilhard de Chardin - eigenaardig had deze het over le "Point Omega" wat dus het Omega-Punt is; de punt is immers "la pointe" in het Frans) zou een almachtige computer zijn die ons allen zou emuleren op het einde der tijden. Tipler bewijst dat die Omega-Punt een persoon is, met de kenmerken die aan God worden toegeschreven in de grote religies. Hij toont ook aan dat die emulaties identiek zouden zijn aan de oorspronkelijke personen...Hoewel Tipler beweert dat het boek verstaanbaar is voor al wie middelbare studies heeft gevolgd bleek ik tijdens mijn humaniora te weinig basis gekregen te hebben om de wetenschappelijke delen van het boek te kunnen volgen. Ik moest het doen met de conclusies uit zijn berekeningen en neem dus maar aan dat de rest klopt. En als het zo is, is dit een ongelooflijk hoopgevend boek, zo revolutionair dat ik niet begrijp waarom hier in de media zo weinig aandacht aan besteed werd...

Reactie:
Op 26/11/2005 reageerde Philips Frans met:
Het boek is een unicum en inderdaad, de wetenschappelijke uiteenzettingen zijn niet vatbaar, althans voor mij niet. Ik heb er ook geen enkele moeite mee om de correctheid ervan als vaststaand aan te nemen.
Ik heb het wel moeilijk met de vertrekpunten: de schrijver vertrekt in zijn betoog uit veronderstellingen die op gebied van fysika te bewijzen zijn of reeds werden bewezen. Ik heb in zijn boek geen enkel bewijs gevonden dat mij er van overtuigt dat God bestaat en dat ik een eeuwig leven heb. Hij zegt wel dat ik een machine van speciale aard ben en het me mogelijk is te bewijzen dat ik over een vrije wil beschik - zeer zeker - maar waar ik het bewijs moet zoeken om te geloven in een leven na de dood in een oord dat overeenkomt met de hemel van de grote wereldgodsdiensten, dat ontgaat me. Baseert de schrijver zich hier weer niet op een hypothese die hij als werkelijkheid aanneemt en alzo terecht komt bij het eeuwig leven en het bestaan van "een persoon": GOD.
Ik kan mij volledig terug vinden in zijn theorie waarin hij de mens omschrijft als een machine, het menselijk brein vergelijkt met een apparaat voor het verwerken van informatie en de ziel aanduidt als een programma dat draait op een computer die hersenen worden genoemd.
De eindeloze herhaling overtuigt me wel van de onsterfelijkheid van DE MENS, maar niet van de eindeloosheid van mezelf.
Hetgeen ik zocht nl. een vaste overtuiging van het bestaan van God, of duidelijker gezegd, een bevestiging van het geloof dat ons met de lepel werd opgegeven heb ik niet gevonden.
Nochtans moet Hij bestaan: een mens in nood levert hiervan het beste bewijs...
Moge elke mens voor zichzelf het bewijs van een bestaan van God zoeken en dit afleveren in zijn eigen "zijn" door niemand iets aan te doen wat hij zichzelf niet toewenst...


Reactie:
Op 26/1/2008 reageerde Piet Lemmens met:
Beste Frans,
Ik ga niet jouw hele bijdrage ontleden. Maar wel even dit. Dat de mens een heel gevorderde machine is, dat vind je normaal. Dat machines niet zomaar ontstaan, vind je waarschijnlijk ook normaal. Maar het ontstaan van de mens zou TOCH toevallig zijn gebeurd?
Tipler baseerde zich zeker op geen enkele godsdienst (en dus vertrekpunt, thesis of premisse, om het filosofisch te verwoorden).
En ik vind het heel verwonderlijk dat Tipler, die wilde bewijzen dat er geen hiernamaals bestaat, na veel studie en berekeningen beslist dat een hiernamaals waarschijnlijk toch bestaat.


Reactie:
Op 5/5/2008 reageerde Josiane Moens met:
De URL hieronder is misschien interessant in verband met dit boek en de discussie erover!
http://home.tiscali.nl/sttdc/jrg10_nr1_p2028.htm


Reactie plaatsen:

Naam:
E-Mail:

Reactie:

© Copyright 1997-2021 Idee Software - Alle rechten voorbehouden